Χειρουργικό ράμμα απορροφούμενο PGA 3.0

Από : 2.61  +ΦΠΑ=2.95 

Χειρουργικό ράμμα απορροφούμενο PGA 3.0

Χειρουργικό ράμμα αποροφούμενο PGA 3.0

19mm κόπτουσα 3/8 του κύκλου τριγωνική (9633)

Χειρουργικό ράμμα απορροφούμενο PGA 3.0.Συνθετικό απορροφούμενο χειρουργικό ράμμα πολυγλυκολικού οξέος PGA 3.0 μήκους 75mm. Το Χειρουργικό ράμμα απορροφούμενο PGA 3.0 Χρησιμοποιείται για την συγκράτηση σε επαφή και τη σύγκλιση μαλακών ιστών, ακόμη και σε οφθαλμολογικές επεμβάσεις. Δεν ενδείκνυται για χρήση σε καρδιαγγειακές και νευρολογικές επεμβάσεις.

Μετά την εμφύτευση του ράμματος παρατηρείται μία μέτρια τοπική φλεγμονή των ιστών,που ακολουθείται από σταδιακή εγκύστωση του σε ινώδη συνδετικό ιστό. Ακολουθεί σταδιακή απώλεια της αντοχής και της μάζας του ράμματος λόγω της απορρόφησης του με τη βοήθεια του μηχανισμού υδρόλυσης κατά την οποία το πολυμερές διασπάται σε γλυκολικό οξύ το οποίο απορροφάται και υφίσταται μεταβολισμό από σώμα σε σώμα. Κατά την απορρόφηση του ράμματος PGA αρχικά παρατηρείται απώλεια της αντοχής του χωρίς σημαντική απώλεια της μάζας του. Το ράμμα PGA διαθέτει παραμένουσα αντοχή μεγαλύτερη του 75% της απαίτησης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας από την εμφύτευση του και πάνω από 35% περίπου στο τέλος της τρίτης εβδομάδας. Η απορρόφηση του ράμματος ολοκληρώνεται σε διάστημα 50 – 90 ημερών.

 

Τα Χειρουργικά ράμματα 3/0 P.G.A  διατίθενται με τις εξής βελόνες:

 • 16mm κόπτουσα  3/8 του κύκλου τριγωνική (9623)
 • 19mm κόπτουσα 3/8 του κύκλου τριγωνική (9633)
 • 24mm κόπτουσα 3/8 του κύκλου τριγωνική (9643)
 • 26mm κόπτουσα 3/8 του κύκλου τριγωνική (9648)
 • 26mm στρογγυλή  1/2 του κύκλου ατραυματική (9143)
 • 30mm στρογγυλή 1/2 του κύκλου ατραυματική (9153)

Περιγραφή

Χειρουργικό ράμμα απορροφούμενο PGA 3.0

Χειρουργικό ράμμα απορροφούμενο PGA 3.0

Χειρουργικό ράμμα απορροφούμενο PGA 3.0.Συνθετικό απορροφούμενο χειρουργικό ράμμα πολυγλυκολικού οξέος PGA 3.0 μήκους 75mm. Το Χειρουργικό ράμμα απορροφούμενο PGA 3.0 Χρησιμοποιείται για την συγκράτηση σε επαφή και τη σύγκλιση μαλακών ιστών, ακόμη και σε οφθαλμολογικές επεμβάσεις. Δεν ενδείκνυται για χρήση σε καρδιαγγειακές και νευρολογικές επεμβάσεις.

Μετά την εμφύτευση του ράμματος παρατηρείται μία μέτρια τοπική φλεγμονή των ιστών,που ακολουθείται από σταδιακή εγκύστωση του σε ινώδη συνδετικό ιστό. Ακολουθεί σταδιακή απώλεια της αντοχής και της μάζας του ράμματος λόγω της απορρόφησης του με τη βοήθεια του μηχανισμού υδρόλυσης κατά την οποία το πολυμερές διασπάται σε γλυκολικό οξύ το οποίο απορροφάται και υφίσταται μεταβολισμό από σώμα σε σώμα. Κατά την απορρόφηση του ράμματος PGA αρχικά παρατηρείται απώλεια της αντοχής του χωρίς σημαντική απώλεια της μάζας του. Το ράμμα PGA διαθέτει παραμένουσα αντοχή μεγαλύτερη του 75% της απαίτησης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας από την εμφύτευση του και πάνω από 35% περίπου στο τέλος της τρίτης εβδομάδας. Η απορρόφηση του ράμματος ολοκληρώνεται σε διάστημα 50 – 90 ημερών.

 

Τα Χειρουργικά ράμματα 3/0 P.G.A  διατίθενται με τις εξής βελόνες:

 • 16mm κόπτουσα  3/8 του κύκλου τριγωνική (9623)
 • 19mm κόπτουσα 3/8 του κύκλου τριγωνική (9633)
 • 24mm κόπτουσα 3/8 του κύκλου τριγωνική (9643)
 • 26mm κόπτουσα 3/8 του κύκλου τριγωνική (9648)
 • 26mm στρογγυλή  1/2 του κύκλου ατραυματική (9143)
 • 30mm στρογγυλή 1/2 του κύκλου ατραυματική (9153)

 

Παράγονται στην Ελλάδα.

Το Χειρουργικό ράμμα απορροφούμενο PGA 3.0 παρέχεται σε ατομική συσκευασία.

Οι τιμές στα χειρουργικά ράμματα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.iatrika.net αναφέρονται στο τεμάχιο.

Λίγα λόγια για τα χειρουργικά ράμματα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ
προσέχουμε τα εξής χαρακτηριστικά του.
1. Υλικό απο το οποίο είναι κατασκευασμένα τα χειρουργικά ράμματα.
2. Είδος του χειρουργικού ράμματος καθώς και της πληγής που θα το τοποθετήσουμε.
3. Το μέγεθος του.
4.Το μήκος και το σχήμα της βελόνης του χειρουργικού ράμματος.

Τα χειρουργικά ράμματα χωρίζονται ανάλογα με το υλικό και την χρήση που θέλουμε σε:

1.Απορροφήσιμα χειρουργικά ράμματα
Τα Απορροφήσιμα χειρουργικά ράμματα χρησιμοποιούνται για τους ιστούς που βρίσκονται πιο βαθειά ,και τα εσωτερικά όργανα.Τέτοια χειρουργικά ράμματα είναι από.
Πολυγλυκολικό οξύ (Dexon), Πολυγλακτίνη 9-10 (Vicryl, PGA),
Πολυδιοξανόνη (PDS), Πολυγλυκαπρόνη (Monocryl)
2.Μη Απορροφήσιμα χειρουργικά ράμματα
Τα μη απορροφήσιμα χειρουργικά ράμματα χρησιμοποιούνται για συρραφή τραυμάτων κυρίως για το δέρμα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις επιλέγεται χειρουργικό ράμμα από Μετάξι (Silk), Νάυλον (Ethilon), Πολυπροπυλένιο (Prolene),Πολυεστέρα (Mersilene).

Τα χειρουργικά ράμματα ανάλογα με τις ίνες απο τις οποίες αποτελούνται χωρίζονται σε:
1.Χειρουργικά ράμματα Μονόκλωνα
Τα μονόκλωνα χειρουργικά ράμματα αποτελούνται μόνο από μια ίνα υλικού.
Τέτοια είναι PDS, Prolene, Ethilon
2.Χειρουργικά ράμματα Πολύκλωνα
Τα πολύκλωνα χειρουργικά ράμματα αποτελούνται από πολλές ίνες που διαπλέκονται μεταξύ τους.
Τέτοια είναι Silk (μετάξι), Vicryl.

ΜΕΓΕΘΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ.

Χειρουργικό ράμμα 2…1 (μεγάλο). Χειρουργικό ράμμα 1/0…2/0 (χρησιμοποιείται για πολύ μεγάλα τραύματα). Χειρουργικό ράμμα 3/0…4/0 (τα πιο συνήθη μεγέθη) .Χειρουργικό ράμμα 5/0 χρησιμοποιείται κυρίως στην κοσμητική χειρουργική). Χειρουργικό ράμμα 6/0 και όλα τα μεγαλύτερα νούμερα χρησιμοποιούνται για μικροσκοπικές συρραφές,συνήθως σε χειρουργεία οφθαλμών) .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

Θέση                                Βαθυ ιστου απορροφήσιμα                       Δέρμα μή απορροφήσιμα

Τριχωτό κεφαλής                       2-0 έως 4-0                                               2-0 έως 4-0
Πρόσωπο-Τράχηλος                  3-0 έως 5-0                                               3-0 έως 6-0
Κορμός                                         2-0 έως 3-0                                               2-0 έως 4-0
Άκρα                                             2-0 έως 5-0                                               2-0 έως 5-0

Οι ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ χωρίζονται ανάλογα με τη χρήση τους σε:
1.Τραυματικές (για το δέρμα)
2.Ατραυματικές (για τα εσωτερικά όργανα) και

α)ανάλογα  με το σχήμα  σε

1)Βελόνες χειρουργικών ραμμάτων 1/2 του κύκλου

2)Βελόνες χειρουργικών ραμμάτων 3/8 του κύκλου

3)Βελόνες χειρουργικών ραμμάτων 1/4 του κύκλου

4)Βελόνες χειρουργικών ραμμάτων 5/8 του κύκλου

5)Βελόνες χειρουργικών ραμμάτων σχήματος J

6)Βελόνες χειρουργικών ραμμάτων )ευθείες

7)Βελόνες χειρουργικών ραμμάτων σαν συμικνωμένη καμπύλη.

8)Βελόνες χειρουργικών ραμμάτων καμπυλωτές.

 

β) τον τρόπο κοπής σε:

1.κωνικού σημείου

2.αιχμής

3.Αντιστρόφως κόπτουσα.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Διαβάζετε τις ετικέτες
2. Τηρείτε τις ημερομηνίες λήξης
3. Ισιώνετε τα ράμματα με ήπια έλξη
4. Μην τραβάτε υπερβολικά τα ράμματα
5. Αποφεύγετε τη σύνθλιψη και τη γωνίωση
6. Μη βρέχετε τα ταχέως απορροφούμενα ράμματα
7. Μην κάμπτετε τα ράμματα από ανοξείδωτο χάλυβα
8. Σύρετε το νάυλον μεταξύ των δακτύλων σας για να καταργήσετε
την ελαστική μνήμη τους
9. Κλείνετε σωστά το βελονοκάτοχο.

 

Η πανδημία του covid 19 μας έδειξε πόσο σημαντικό ρόλο έχει τόσο η προσωπική υγιεινή όσο και ο σωστός καθαρισμός και αερισμός των χώρων (δείτε οδηγίες ΕΟΔΥ) . Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.iatrika.net μπορείτε να δείτε

1.Προιόντα ατομικής προστασίας

2.Απολυμαντικά – Αποστείρωση

Λίγα λόγια για εμάς…

.Η εταιρεία μας εμπορεύεται ιατρικά είδη και εδρεύει στην Αθήνα.Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά με ιατρικά αναλώσιμα υλικά σε χαμηλές τιμές, και κάνουμε αποστολές και σε όλη την Ελλάδα. Κάνουμε χονδρική πώληση αναλωσίμων ιατρικών ειδών σε ιατρεία,κλινικές,κέντρα αισθητικής φυσιοθεραπείας και μασάζ και αναλαμβάνουμε και τον εξοπλισμό του ιατρείου σας. Ο εξοπλισμός ιατρείων είναι ένας τομέας των δραστηριοτήτων μας που απαιτεί τη γνώση του αντικειμένου,και η εμπειρία μας στον χώρο μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες μας. Δεν σας προμηθεύουμε απλά το αναλώσιμο ιατρικό υλικό για το ιατρείο σας,αλλά φιλοδοξούμε να γίνουμε ένας καλός σας συνεργάτης.

Στόχος μας…

να μπορέσουμε να προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα για το ιατρείο σας σε χαμηλές τιμές. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αναλώσιμα γυναικολογικού ιατρείου,ιατρικά ρολά,εξεταστικά γάντια λάτεξ,υγειονομικό υλικό,διαγνωστικά και είδη για νοσηλεία στο σπίτι. Επίσης παρέχουμε ιατρικά βοηθήματα και ορθοπεδικά είδη. Περιηγηθείτε στο site μας και επιλέξτε από διάφορες κατηγορίες πχ.απολυμαντικά αποστείρωση,υγειονομικό υλικό,εξοπλισμοί ιατρείων Αν επιθυμείτε καλέστε μας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης θα μιλήσει μαζί σας και θα σας προτείνει υλικά ιατρείων σε χαμηλές τιμές έγχυσης,βελόνες παρακέντησης,βελόνες μεσοθεραπείας ,καθετήρες φλεβοκαθετήρες ,και όλα τα αναλώσιμα ιατρικά είδη.Παρέχουμε επίσης διαγνωστικά,ορθοπεδικά και αναλαμβάνουμε και εξοπλισμούς ιατρείων στις καλύτερες τιμές

 

 

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Χειρουργικό ράμμα απορροφούμενο PGA 3.0”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *