Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στο www.iatrika.net

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.iatrika.net θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο και να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Αποστολή παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.
Εισαγωγή
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.iatrika.net (κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου) έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής στην οδό ΛΑΧΑΝΑ 16, Τ.Κ. 12131 – Α.Φ.Μ.: 061284480 – Δ.Ο.Υ.: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Τηλ: 2105734292, e-mail : iatrikashop@gmail.com. ΑΡΙΘΜΟΣ. ΓΕΜΗ : 119986701000 .Τροποποίηση των όρων χρήσης
H επιχείρηση «ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα το περιεχόμενο,τις τιμές των προϊόντων,τους τρόπους αποστολής, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε το δικτυακό αυτό χώρο.

Πνευματικά δικαιώματα
Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, αρχείων ήχου και εικόνας δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αλλοιωθεί, μεταδοθεί, επαναχρησιμοποιηθεί, γίνει αντικείμενο ιδιοποίησης, αξιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για δημόσιους ή διαφημιστικούς .Παρακαλούμε σημειώσατε ότι παραβίαση των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας.

Περιορισμός ευθύνης
Χρησιμοποιώντας το site , συμφωνείτε απόλυτα αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη. Η εταιρεία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό χώρο συγκεντρώθηκαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή αλλά η επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για την ενημερότητα, την ακρίβεια και / ή την ποιότητα των πληροφοριών αυτών και για τυχόν λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οποιεσδήποτε αναφορές ή παραπομπές σε άλλα sites, παρέχονται για την διευκόλυνσή σας, και η εταιρία δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες,τις διαφημήσεις που παρέχονται στα site αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.
Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Η ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μία τέτοια ενέργεια.
Η ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.iatrika.net δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρασχεθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος αναφέρονται ενδείξεις διαθεσιμότητας των προϊόντων.Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος, η εταιρεία θα ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.
Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών.H εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για παραδόσεις σε απομακρυσμένες περιοχές που η συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία αδυνατεί να φέρει εις πέρας.Oι προσφορές και τα δωρεάν μεταφορικά αφορούν την μεταφορά εμπορευμάτων από την αποθήκη μας μέχρι την πόρτα του πελάτη.Σε ειδικές περιπτώσεις που η μεταφορικές δεν παραδίδουν στον χώρο του πελάτη και δεν έχει βρεθεί λύση σε προηγούμενη επικοινωνία με την εταιρία μας,ο πελάτης παραλλαμβάνει από τα γραφεία της μεταφορικής στην περιοχή του, και οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό κόστος επιβαρύνει τον πελάτη.Τα δωρεάν μεταφορικά ισχύουν μόνο με συνεργαζόμενες με εμάς μεταφορικές εταιρίες. Σε κάθε άλλη περίπτωση (πχ με μεταφορική της επιλογής σας) η επικοινωνία με την εταιρεία μας είναι απαραιτητη ώστε να βρούμε την καλύτερη λύση.

Ευθύνη του χρήστη
Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα www.iatrika.net για:
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρησή μας , ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προσβάλει τα χρηστά ήθη ,τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα ,την ιδιωτικότητα κ.λ.π.
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ,άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
• ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
• παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
• συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Προσωπικά δεδομένα

Ως επισκέπτης μπορείτε να περιηγείστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Χρειαζόμαστε μόνο κάποια στοιχεία, για την ομαλή ολοκλήρωση μίας συναλλαγής .Το e-mail σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εμάς μόνο για να σας αποστείλουμε ενημερωτικά δελτία προσφορών,και αυτό πάντα αφού μας έχετε δώσει τη σχετική άδεια .Με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μέρους αυτού του δικτυακού τόπου, δέχεστε και συμφωνείτε με τις πρακτικές εμπιστευτικότητας.

Η εταιρεία κάνει χρήση των προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων χρηστών ή /και πελατών του e-shop της για τους παρακάτω λόγους:
• Παράδοση προϊόντων στον χώρο που θα επιλέξετε.
• Έκδοση δελτίων αποστολής- τιμολογίων πωλήσεων
• Επικοινωνία γραπτή ή τηλεφωνική, για την εξυπηρέτηση σας
• Ικανοποίηση απαιτήσεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας
• Ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές και προϊόντα πάντα μετά από άδειά σας

Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν διακινεί, δεν πουλάει, ούτε ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Τα όποια στοιχεία που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία είναι για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και για την βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εξυπηρέτησης.

Τέτοια στοιχεία παραδίδονται μόνο στις αστυνομικές αρχές μετά από εισαγγελική παραγγελία.

Ακύρωση Παραγγελίας
Ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία αποστολής της από την εταιρία μας.
Εμπορική Πολιτική Επιστροφών
Στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της εταιρίας μας, αποδεχόμαστε επιστροφές προϊόντων που εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ελαττωματικά προϊόντα με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του κατασκευαστή.
Λανθασμένη αποστολή προϊόντος από αυτή της δοθείσας γραπτής παραγγελίας.
Επιστροφές των προϊόντων μπορούν να γίνουν μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει καταστραφεί το προϊόν.
Σε όλες τις περιπτώσεις καμία επιστροφή δεν γίνεται δεκτή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και εντολή από την εταιρία μας. Θα πρέπει να μας ενημερώνετε εκ των προτέρων, σχετικώς με την αιτία για την οποία θα πρέπει να γίνει δεκτή η επιστροφή αυτή, την ποσότητα των επιστρεφόμενων προϊόντων και την ημερομηνία αγοράς τους. Ο χρόνος επιστροφής σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά το διάστημα του ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.
Οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με την μεταφορική εταιρεία που η εταιρία μας θα υποδείξει.
Καλή σας περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα